Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


Utbildning

Eftersom det finns efterfrågan bland medlemmarna för en 2-betygskurs i vinkunskap,  bildar vi nu en övningsgrupp, som enligt ett givet program förbereder sig för den praktiska delen av provet, samtidigt som teoridelen av provet förbereds till största del genom självstudier av kursmaterialet.  Övningarna startar i oktober och pågår fram till provet, som infaller i slutet av mars. För deltagande i 2-betyg förutsätts avlagt 1-betygsprov eller druvprov. Teoridelen av kursen är en utvidgning och fördjupning av nämnda grundkurser; den praktiska delen består av att identifiera druva, land och vinregion för de avsmakade kursvinerna. Anmälning till kursen/övningsgruppen senast 10.9 till Guy på adressen: guy.willman@gmail.com. 

 

Nedan följer ett utdrag från Munskänkarnas kursplan

Introduktionskurs  

 • Vänder sig till nybörjaren och till de som är nyfikna på vin och vill lära sig lite mer.

 • Vänder sig till de som har provat en del men vill ha mer strukturerad kunskap.

 • Vänder sig till de som vill ha en bas för att tillgodogöra sig andra kurser inom Munskänkarna.

 • Kan också betraktas som förberedande inför Munskänkarnas andra vinkurser, speciellt Grundkursen och Druvkursen, syftar även till att motivera till ytterligare förkovran inom området vinkunskap.

 • Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha grundläggande kunskap i vinprovningsteknik samt kännedom om vinvärlden, vinframställning samt gröna och blå druvor.

 Vin & Mat

 • Fokuserar på mötet mellan vin och mat,

 • syfte att ge ökad kunskap om vilka smaker som finns (grundsmakerna) och hur smaksinnet fungerar,

 • hur smaker i råvaror och maträtter påverkar och förändrar vinets upplevda smak,

 • hur tillagningsmetod och tillbehör påverkar kombinationen samt hur man med denna kunskap ska kunna förutse hur mötet mellan en maträtt och ett givet vin skall te sig

 • Slutmålet är att deltagaren skall ha kontroll över att välja vin till en given maträtt eller omvänt, att anpassa en maträtt mor ett givet vin.

Druvkurs

Kursen omfattar 8 kurstillfällen och koncentrerar sig på:

 • hur förutsättningarna för vinodling, med avseende på geologi, klimat, mesoklimat och mikroklimat, påverkar den färdiga slutprodukten.

 • odlingsteknik och hur denna påverkar slutprodukten för olika druvsorter,

 • vinframställning av vita, rosé, och röda viner.

 • Goda kunskaper och färdighet att urskilja druvtypicitet i följande druvor och deras vanligaste viner.

Gröna: Chardonnay, Sauvignon Blanc och Riesling.

Blå: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir och Syrah.

 • översiktliga kunskaper om följande druvor och deras vanligaste viner

Gröna: Pinot Gris och Gewürztraminer

Blå: Gamay, Tempranillo, Nebbiolo och Sangiovese

 • Kursen avslutas med ett teoretiskt (15 provfrågor) och praktiskt (6 viner) prov

 

Här nedan är anmälningsblanketten till vinkurser etc.:

Skriv siffran 10 med bokstäver:

OBS ! Om du anmäler dig med I-pad o.dyl. så observera att kolla att första bokstaven är liten i spamfilter fältet.