Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


Utbildning

 

1-betygskurs: FRÅN VININTRESSE TILL VINKUNSKAP

Vad går kursen ut på?

Ettbetygskursen går främst ut på Europas vingeografi. Vilka druvor odlas var, och hurudana viner gör man av dem. Vilka vinklassificeringar som tillämpas i olika länder. Du lär dig hitta olika smaker i viner, men behöver ännu inte på denna nivå kunna identifiera olika druvor. Du får större utbyte av föreningens tastingar, eftersom du förstår sammanhanget och vinterminologin och har en mer nyanserad smakpalett. Du kommer att kunna läsa vinetiketter och vinlistor med större förståelse och det blir lite lättare att välja rätt vin. 

För vem är kursen?

Kursen är avsedd för alla intresserade Munskänkar, oberoende av förkunskaper och medlemstid. Kursen passar mycket bra som första kurs för alla som inte tidigare tagit del av vårt kursutbud.

Du kan delta också om du gått kursen tidigare men nu vill fräscha upp dina kunskaper.

Och sist men inte minst: det är roligt. Tillsammans får kursdeltagarna dofta, smaka och diskutera sig fram till nya insikter om vin.

När och var hålls kursen?

Ettbetygskursen hösten 2022 – vintern 2023 omfattar 8 kurskvällar plus slutprovet, Kursen hålls tisdag kvällar börjande kl 19.00 i Villa Junghans i Grankulla. Vi kör igång tisdagen 20.9, följande datum är (åtminstone) 25.10, 15.11 och 29.11. och fortsätter sedan i januari. Det är inte nödvändigt att närvara varje gång.

Kursen avslutas med ett prov, som har en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska delen innebär att man ska kunna avgöra vilket av två vita viner som har mera syra och vilket av två röda viner som har mera tannin. Den teoretiska delen utgörs av ett prov med 15 korta frågor. För godkänt prov krävs 10 poäng. Man kan bli godkänd i den ena eller båda delarna, och vid behov senare ta om bara den icke godkända delen. Det är inte obligatoriskt att delta i provet när man gått kursen. De som klarat slutprovet får ett pins och ett diplom.

Vad kostar kursen? 

Deltagarna betalar för de viner som provas under kursen. Det finns också en kursbok till priset 

100 SEK att köpa. Kursen leds av föreningens egna medlemmar, som ställer upp utan ersättning. Gamla sidan i Villa Junghans får vi också använda hyresfritt. Priset blir sannolikt 10–15 euro per gång. 

Frågor och anmälan

Anmälningar och frågor gällande kursen sker till utbildningsansvariga Guy Willman, tfn 0500-406 726 eller e-post guy.willman@gmail.com, anmälningar senast den 13.9. Vi tar max 12 deltagare till kursen i anmälningsordning.

 

 

Nedan följer ett utdrag från Munskänkarnas kursplan

Introduktionskurs  

 • Vänder sig till nybörjaren och till de som är nyfikna på vin och vill lära sig lite mer.

 • Vänder sig till de som har provat en del men vill ha mer strukturerad kunskap.

 • Vänder sig till de som vill ha en bas för att tillgodogöra sig andra kurser inom Munskänkarna.

 • Kan också betraktas som förberedande inför Munskänkarnas andra vinkurser, speciellt Grundkursen och Druvkursen, syftar även till att motivera till ytterligare förkovran inom området vinkunskap.

 • Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha grundläggande kunskap i vinprovningsteknik samt kännedom om vinvärlden, vinframställning samt gröna och blå druvor.

 Vin & Mat

 • Fokuserar på mötet mellan vin och mat,

 • syfte att ge ökad kunskap om vilka smaker som finns (grundsmakerna) och hur smaksinnet fungerar,

 • hur smaker i råvaror och maträtter påverkar och förändrar vinets upplevda smak,

 • hur tillagningsmetod och tillbehör påverkar kombinationen samt hur man med denna kunskap ska kunna förutse hur mötet mellan en maträtt och ett givet vin skall te sig

 • Slutmålet är att deltagaren skall ha kontroll över att välja vin till en given maträtt eller omvänt, att anpassa en maträtt mor ett givet vin.

Druvkurs

Kursen omfattar 8 kurstillfällen och koncentrerar sig på:

 • hur förutsättningarna för vinodling, med avseende på geologi, klimat, mesoklimat och mikroklimat, påverkar den färdiga slutprodukten.

 • odlingsteknik och hur denna påverkar slutprodukten för olika druvsorter,

 • vinframställning av vita, rosé, och röda viner.

 • Goda kunskaper och färdighet att urskilja druvtypicitet i följande druvor och deras vanligaste viner.

Gröna: Chardonnay, Sauvignon Blanc och Riesling.

Blå: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir och Syrah.

 • översiktliga kunskaper om följande druvor och deras vanligaste viner

Gröna: Pinot Gris och Gewürztraminer

Blå: Gamay, Tempranillo, Nebbiolo och Sangiovese

 • Kursen avslutas med ett teoretiskt (15 provfrågor) och praktiskt (6 viner) prov

 

Här nedan är anmälningsblanketten till vinkurser etc.:

Skriv siffran 2 med bokstäver:

OBS ! Om du anmäler dig med I-pad o.dyl. så observera att kolla att första bokstaven är liten i spamfilter fältet.