Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


MiG Styrelsen 2023

 

Ordförande Eero Holma eero.holma(at)gmail.com
Vice Ordf./progr.ansv. Turid Hedlund turid.hedlund(at)kolumbus.fi
Sekreterare Mikael Aspelin mikael.aspelin54(at)gmail.com
Mötesvärdinna Christel Degerlund christel.degerlund(at)gmail.com
Utbildning o. teknik Guy Willman guy.willman(at)gmail.com
Kassör Karl-Wilhelm Lindgren kwj.lindgren(at)gmail.com
Kommunikation Camilla Schubert camilla.schubert (at)elisanet.fi