Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


MiG Styrelsen 2019

 

Ordförande Kim Vuori vuorikim(at)gmail.com
Vice Ordförande Mikael Aspelin mikael.aspelin(at)norrbygard.net
Sekreterare Siv Hellén siv.hellen(at)gmail.com
Mötesvärdinna Andrée Aspelin andree.aspelin(at)kolumbus.fi
Teknikansvarig Guy Willman guy.willman(at)gmail.com
Kassör Karl-Wilhelm Lindgren kwj.lindgren(at)gmail.com
Ledamot Christel Degerlund christel.degerlund(at)gmail.com