Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


Medlemsavgiften 2019

I januari är det dags att erlägga medlemsavgiften för år 2019. Medlemsavgiften fastställdes på valmötet i november 2018. Medlemsavgifterna är €65 för par och € 53 för enskilda medlemmar.

Avgiften bör betalas på vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 – referens 3751 senast den 18 januari 2019. Betala helst inte medlemsavgiften tillsammans med tastingavgiften och inte på 2018 års sida, då det skapar onödiga redovisningsposter. Med att betala i tid säkrar ni att få tidskriften Viinilehti som ingår i medlemsavgiften. Var så snälla och meddela också om ev. adress- , telefon- och e-mail-förändringar till vår sekreterare siv.hellen(at)gmail.com. Tack på förhand.

 

Ansök om medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för den som fyllt 20 år och som vill lära sig om vin och andra ädla drycker. Medlemsansökan behandlas av föreningens styrelse som vid sitt beslut bl.a. måste beakta att det totala medlemsantalet inte blir så stort att alla de som vill inte kan vara med på våra möten. Medlemsavgifterna är 53 € för enskild medlem och 65 € för par. Inskrivningsavgiften är 30 € per person. I medlemsavgiften ingår en prenumerati on på Viinilehti. Anvisningar om ansökan fås av vår sekreterare på adressen siv.hellen(at)gmail.com