Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


Ansök om medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för den som fyllt 20 år och som vill lära sig om vin och andra ädla drycker. Medlemsansökan behandlas av föreningens styrelse som vid sitt beslut bl.a. måste beakta att det totala medlemsantalet inte blir så stort att alla de som vill inte kan vara med på våra möten. Medlemsavgifterna är 75 € för enskild medlem och 90 € för par. Inskrivningsavgiften är 30 € per person. I medlemsavgiften ingår en prenumerati on på Viinilehti. Anvisningar om ansökan fås av vår sekreterare på adressen mikael.aspelin54(at)gmail.com