Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed kallas föreningens medlemmar till stadgeenligt årsmöte.

Tid: Tisdagen 10.3.2020 kl. 19.00

Plats: Villa Junghans, Grankulla

 

Vid årsmötet behandlas enligt stadgarna följande ärenden: 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Konstaterande av mötets beslutförhet

4. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verkssmhetsgranskarnas utlåtande

5. Fastställande av bokslutet

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga för den period verksamhetsgranskningen avser

 

Vid mötet kommer också årsband att delas ut.

De som står i tur att få nya band, kommer att kontaktas på förhand av sekreteraren. 

 

Program

Efter årsmötet blir det sedvanlig vinprovning. Kim presenterar för oss Munskänkarnas vinort 2020, Roussillon i franska Katalonien och vi smakar på viner därifrån eller från närbelägna områden.  Här är grenache och carignan de dominerande druvorna, men regionen är också känd för sina VDN-viner (Vin doux naturel).

 

Anmälning

Om ni vill delta i hela programmet anmäler ni er som vanligt genom inbetalning av 20€ per person till vårt konto FI481378 3000 2071 97 referens 3751 senast 2 mars.

Deltagandet enbart i själva årsmötet kostar inte något och anmälning sker då genom att kontakta sekreteraren siv.hellen(at)gmail.com senast dagen innan mötet.

 

In vino veritas!

Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.

Styrelsen 

 

Cirkulär nr 3/2020

 

Utbildningsärenden

Provet i 2-betyg ordnas i år lördagen den 21 mars klockan 11.30 (platsen meddelas senare). Alla som klarat 1-betyg och/eller druvkurs har rätt att delta i provet, oberoende av om man deltagit i en 2-betygskurs eller inte. Den som ämnar delta i provet skall anmäla sig senast den 20 februari till MiG:s utbildningsansvariga, guy.willman(at)gmail.com.

Om tillräckligt intresse finns ordnas Munskänkarnas introduktionskurs  med två tillfällen i mars. Intresserade bedes anmäla sig till Guy. Mera information finns i den bilagda kursinbjudan.

 

Anmälning till tasting

Anmälning till tastingarna sker som vanligt senast åtta dagar i förväg genom inbetalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751.

Kom ihåg att använda referens. Om du har något speciellt att fråga eller anmäla kan du kontakta Kim Vuori tfn 040-631 7365, e-post vuorikim(at)gmail.com.  Skulle ni inte få tag på Kim så kan ni ta kontakt med sekreteraren på adressen siv.hellen(at)gmail.com