Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


Kallelse till valmöte

Medlemmarna i Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla kallas härmed till valmöte tisdagen den 8 november 2022 kl. 19.00 i Villa Junghans.

Föredragningslista enligt 12 § i föreningens stadgar:

    1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer

    2. Godkännande av föredragningslistan

    3. Konstaterande av mötets beslutsförhet

    4. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 (bilagor)

         samt beslut om medlemsavgifterna för 2022

    5. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

    6. Val av styrelsemedlemmar 

    7. Val av verksamhetsgranskare

    8. Val av medlemmar i valberedningen

 

Program

Efter valmötet berättar SMiFs ordförande Jan Lindholm om viner från Niederösterreich/Österrike och leder en provsmakning.

Anmälning till tastingen

Anmäl er till tastingen senast måndagen den 30 oktober genom betalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751. Om ni har något speciellt ärende eller bara ämnar delta i valmötet kan ni kontakta sekreteraren per e-post: mikael.aspelin54@gmail.com 

 

Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla rf

Styrelsen gm Mikael Aspelin, sekreterare

 

---------------------------------------------------------------

 

Anmälning till tasting

Anmälning till tastingarna sker som vanligt senast åtta dagar i förväg genom inbetalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751.

Kom ihåg att använda referens. Om du har något speciellt att fråga eller anmäla kan du kontakta mikael.aspelin54(at)gmail.com.