Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.

 

Kallelse till valmöte

 Medlemmarna i Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla kallas härmed till valmöte tisdagen den 13 november 2018 kl. 19.00 på Villa Junghans.

 

Föredragningslista enligt 12 § i föreningens stadgar:

                      1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer

                      2. Godkännande av föredragningslistan

                      3. Konstaterande av mötets beslutförhet

                      4. Fastställande av budget och verksamhetsplan samt beslut om                              medlemsavgifterna

                      5. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

                      6..Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå

                      7. Val av verksamhetsgranskare

                      8. Val av medlemmar i valberedningen

                      9. Utseende av hedersmedlem

                      

Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Valberedningen (Åke Finne, Torolf Hedlund och Kerstin Meinander) föreslår att föreningens styrelse för 2019 består av ordförande plus 5 övriga styrelsemedlemmar. 

Val av ordförande 

Kim Vuoris mandatperiod är 2016-18 och han är i tur att avgå. Valberedningen föreslår för valmötet omval av Kim Vuori för perioden 2019-2021.  

Val av styrelsemedlemmar

Andrée Aspelin, Siv Hellén och Guy Willman är valda för perioden 2017-18 och 

är i tur att avgå. Valberedningen föreslår för valmötet omval av Andrée Aspelin, Siv Hellén och Guy Willman till styrelsemedlemmar för perioden 2019-2020.

Styrelsemedlemmarna Mikael Aspelin och Tomas Fellman är valda för perioden 2018-19.

Val av verksamhetsgranskare

Valberedningen föreslår för valmötet omval av René Holm och Karl-Erik Palin till verksamhetsgranskare för 2019.

Övriga förslag och beslutsunderlag framläggs på mötet.

Vintasting

Efter mötesförhandlingarna har vi traditionell vinsmakning; denna gång i form av en lekfull tävling ”Sista paret ut” under ledning av Åke Finne, Vi parar ihop olika vita viner. På våren ledde Åke motsvarande lek med röda viner.Det blir alltså blindtasting som går ut på att hitta viner som bildar par. Det kan vara druva, land, producent, gamla eller nya världen eller vinstilar.  

Ladda ned ciirkuläret

 

Medlemsavgiften 2018

I januari är det dags att erlägga medlemsavgiften för år 2018. Medlemsavgiften fastställdes på valmötet den 14 november 2017. Efter många år av oförändrad avgift var vi tvungna att göra en förhöjning främst pga den förhöjda prenumerationsavgiften för Viinilehti, en viktig medlemsförmån. De nya medlemsavgifterna är €65 för par och € 53 för enskilda medlemmar.

Avgiften bör betalas på vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 – referens 3751 senast den 19 januari 2018. Betala helst inte medlemsavgiften tillsammans med tastingavgiften och inte på 2017 års sida, då det skapar onödiga redovisningsposter. Med att betala i tid säkrar ni att få tidskriften Viinilehti som ingår i medlemsavgiften. Var så snälla och meddela också om ev. adress- , telefon- och e-mail-förändringar till vår sekreterare siv.hellen(at)gmail.com. Tack på förhand.

                                                       

Anmälning till tasting

Anmälning till tastingarna sker som vanligt senast en vecka i förväg genom inbetalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751.

Kom ihåg att använda referens. Om du har något speciellt att fråga eller anmäla kan du kontakta Tomas Fellman tfn 040-564 1443, e-post tomas.fellman(at)pp.inet.fi.  Skulle ni inte få tag på Tomas så kan ni ta kontakt med sekreteraren på adressen siv.hellen(at)gmail.com

 

Om någon av er har ärende till vår ordförande Kim önskar han att ni använder er av e-post, klicka här nedan:

vuorikim(at)gmail.com

 

Klicka denna rad för att skriva ut höstmötets protokollet.