Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
 

Härmed kallas föreningens medlemmar till stadgeenligt årsmöte.
Tid: Tisdag 14.03.2023 kl. 19.00
Plats: Villa Junghans
Vid årsmötet behandlas enligt stadgarna följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Konstaterande av mötets beslutsförhet
4. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas
utlåtande
5. Fastställande av bokslutet
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga för den period
verksamhetsgranskningen avser

Program
Efter årsmötet blir det ost och vin. Nelli Steer från Rolling Cheese presenterar spännande,
matchande ostar ur sitt digra sortiment till olika viner som vi valt. Missa inte chansen till fina smaksensationer.

 

Anmälning till tastingen

Anmäl er till tastingen senast måndagen den 30 oktober genom betalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751. Om ni har något speciellt ärende eller bara ämnar delta i valmötet kan ni kontakta sekreteraren per e-post: mikael.aspelin54@gmail.com 

 

Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla rf

Styrelsen gm Mikael Aspelin, sekreterare

 

---------------------------------------------------------------

 

Anmälning till tasting

Anmälning till tastingarna sker som vanligt senast åtta dagar i förväg genom inbetalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751.

Kom ihåg att använda referens. Om du har något speciellt att fråga eller anmäla kan du kontakta mikael.aspelin54(at)gmail.com.