Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.


 

ARBETSORDNING FÖR MUNSKÄNKARNA i GRANKULLA

Syftet med föreningen (även kallad sektionen) är att vidga kännedom och kunskap om vin och andra ädla drycker samt att verka för goda och måttfulla dryckesseder.
I sektionsprogrammet ingår bl.a
* Föredrag med vinprovningar (tastings)
* Utbildning, kurser
* Kunskapsprov
* Vincirklar
* Exkursioner och resor
* Vin och mat
* Mycket annat trevligt med anknytning till vin
Föreningen anordnar ordinarie möten den andra tisdagen i månaden under tiden januari-maj och september-december, dvs nio möten per år. Mötesplats är Villa Junghans, Leagränden 2 i Grankulla. Tid och plats kan givetvis varieras vid behov. Vid mötena anordnas i regel en tasting för vilken vi uppbär en avgift för att täcka kostnaderna för vinerna och eventuella föredragshållare.
I möteskallelserna berättas bl.a om mötets/mötenas tema, om kostnaden för sammankomsten och ges annan eventuellt nödvändig information.

Anmälning till möten görs senast en vecka innan mötet. Mötesavgiften inbetalas antingen i förväg på föreningens konto eller på mötesplatsen. Medlem som uteblir utan att senast dagen före mötet annullerat sin anmälning betalar hela mötesavgiften.
Medlem kan inbjuda en gäst till mötena, samma gäst dock högst två gånger - därefter måste vederbörande besluta om hon/han vill ansluta sig till föreningen. En gästavgift uppbäres.
Vid mötena skall medlemmarna bära sin tastevin. För glömska uppbäres böter om 5 euro! Pengarna används för det ”gemensamma goda”.
Föreningens språk är svenska. Det betyder att mötes- och ”kommunikations”språket är svenska men att vi tillgodogör oss information och kunskap också på andra språk. Språket kan och får inte vara en begränsning utan tvärtom, en rikedom, ett tilläggsvärde och en möjlighet.

                                        ---   ---   ---   ---   ---   ---
Det ovansagda är den formalia som vi skall följa för att vår egen verksamhet skall fungera och fylla de förutsättningar och krav som en tillhörighet i en större helhet ställer på oss.
Men - det allra viktigaste är att vi trivs med att vara medlemmar, att lära och uppleva, att träffa likasinnade. Ingen skall behöva känna att den måste passa i samma ”uniform”. Mottot måste vara att ”det bästa vinet är det jag själv tycker bäst om”! Sen skall det finnas plats för mindre eller större kunnande, nyfikenhet, engagemang och ekonomi. Ingen skall behöva känna sig tvungen att delta i möten, resor, kunskapsprov eller att kunna i förväg - ingen skall heller behöva vara rädd för att säga hur den tycker att ett vin ser ut, doftar eller smakar. Kom ihåg att det är fråga om en naturprodukt, om smak och om tycke och då finns det inte givna sanningar! All slags snobberi är bannlyst i vår förening - man kan kanske, med en respektfull omskrivning, säga att vi alla är jämnlika inför vår Natur.
Styrelsen