Vinföreningen Munskänkarna i Borgå r.f.

Utbildning


Styrelsen har den 23.8.2017 utsett Vivan Ekholm till utbildningsansvarig. Hon kommer att hålla oss uppdaterade på vilka utbildningar som står till buds för Munskänkare i Finland.