Planerade provningsdatum om det låter sig  göras

Lägg datumet 31.05 i kalendern

Middag med buffet på Cabriole. Samtidigt föreningens 25-årsfest. Anmälninger till Kristina senast 20 maj.

Vinföreningen Munskänkarna i Borgå r.f.

Utbildning


Styrelsen har den 23.8.2017 utsett Vivan Ekholm till utbildningsansvarig. Hon kommer att hålla oss uppdaterade på vilka utbildningar som står till buds för Munskänkare i Finland.