Nästa provning 14.01.22

Lägg datumen 14.02, 15.03, och 21.04 i kalendern

Vinföreningen Munskänkarna i Borgå r.f.

Styrelse

Styrelsen består av,

Ordförande Stefan Forsman, forsmanstefan(at)hotmail.com

 Viceordförande Kari Mervasto kari.mervasto(at)scansolar.fi

Sekreterare Kristina Lahtinen krlahtinen(at)gmail.com

 Kassör Ingeborg Gayer-Forsman  ingeborg.gayerforsman(at)gmail.com

Vinmästare Johan von Pfaler johan.vonpfaler(at)gmail.com

 Utbildningsabsvarig Vivan Ekholm  vivan.ekholm(at)ferrytek.inet.fi

 Torvald Vestberg torvald.vestberg(at)pp.inet.fi

Katarina Ekstam katiekstam(at)gmail.com