Nästa provning 19.11.20

Vi provar Pinot noir från hela världen. Kl. 19.00 som vanligt

I samband med provningen hålls också valmöte kl. 18.30

Vinföreningen Munskänkarna i Borgå r.f.

Styrelse

Styrelsen består av,

Ordförande Stefan Forsman, forsmanstefan(at)hotmail.com

 Viceordförande Kari Mervasto kari.mervasto(at)scansolar.fi

Sekreterare Kristina Lahtinen krlahtinen(at)gmail.com

 Kassör Ingeborg Gayer-Forsman  ingeborg.gayerforsman(at)gmail.com

Vinmästare Johan von Pfaler johan.vonpfaler(at)gmail.com

 Utbildningsabsvarig Vivan Ekholm  vivan.ekholm(at)ferrytek.inet.fi

 Torvald Vestberg torvald.vestberg(at)pp.inet.fi

Katarina Ekstam katiekstam(at)gmail.com