21 november, en återblick på föreningens resa till Douro med ofantligt fina portvin av egen import. Också valmöte.

Vinföreningen Munskänkarna i Borgå r.f.

Styrelse

Styrelsen höll sitt konstituerande möte den 8 januari 2019 och består nu av,

Ordförande Stefan Forsman, forsmanstefan(at)hotmail.com

 Viceordförande Kari Mervasto kari.mervasto(at)scansolar.fi

Sekreterare Kristina Lahtinen krlahtinen(at)gmail.com

 Kassör Ingeborg Gayer-Forsman  ingeborg.gayerforsman(at)gmail.com

Vinmästare Johan von Pfaler johan.vonpfaler(at)gmail.com

 Utbildningsabsvarig Vivan Ekholm  vivan.ekholm(at)ferrytek.inet.fi

 Ingalill Tuomolin  kiming(at)sulo.fi

Katarina Ekstam katiekstam(at)gmail.com