Vinkurser - Ett roligt sätt att lära sig mer om vin!

Vi ordnar utbildning i form av vinkurser i enlighet med Munskänkarnas utbildningsprogram enligt medlemmarnas behov och intresse. Vanligtvis organiseras de olika kurserna i samarbete med andra Munskänkar-föreningar.

För tillfället håller en 2-betygskurs på i samarbete med Esbo Munskänkarna.

Också den första grundläggande kursen, den så kallade 1-betygskursen, har börjat vecka 2/2020.

Om du är sugen på att lära dig mer, så kan du redan ta kontakt med vår utbildningsansvarige Lars Halén eller tala med någon i styrelsen.

 

2-betygkursens praktiska del

2-betygsprovet ordnas en gång per år i mars och går av stapeln i hela landet och i Sverige samtidigt. Provet  innehåller både en teoretisk och praktisk del. Längst ner på sidan hittar du mer info om vad 2-betygskursen innehåller.

Den teoretiska delen får alla själv förbereda sig för, men för att hjälpa munskänkarna att klara den praktiska delen arrangerar Esbo Munskänkar en kurs med praktiska övningar, dvs tastingar. 

Antalet medlemmar som klarat av olika vinkurser
 2-betygs kurs

I Vanda Munskänkarförening har medlemmarna avklarat olika vinkurser enligt följande:

1-betygskurs          16 personer
Druvkurs                   10 personer
II-betygskurs            6 personer

 

Om munskänkarnas vinkurser

Som medlem i Munskänkarna kan du gå ett antal olika kurser på olika nivåer.

Att gå en kurs är det snabbaste och trevligaste sättet att lära sig mer om vin. Munskänkarna har ett kursprogram i tre olika steg, från grundkurser för nya medlemmar till avancerade specialkurser för dem som nått längre.

Ett-betygskursen, för framförallt nya medlemmar, tar upp vinets historia, vinodlingens och vinproduktionens olika faser, beskriver de europeiska vinländernas särdrag och lär ut den grundläggande vinprovningstekniken. Målet är, utöver att ge övergripande kunskap om vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan olika viners kvalitet. Kursen omfattar normalt 7 vardagskvällar.

Druvkursen är ett bra mellansteg mellan ett- och tvåbetygsnivån. På kurstillfällena ägnas den mesta tiden åt praktisk vinprovning, där målet är att deltagaren efter avslutat kurs ska kunna skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna.

Två-betygskursen, för den som klarat ett-betygsnivån, vänder sig till den som har kommit lite längre. Fördjupade teoretiska studier i vinets historia, druvsorter, vinodlingsområden och vinodlingstekniker runtom hela världen varvas med en ingående behandling av vinframställningens olika processer. Mängden självstudier, 'hemläxor' är avsevärt större än på ett-betygskursen. Den praktiska vinprovningen omfattar exempel på alla slags viner från hela världen. Målet är, förutom att ge en gedigen kunskap om allt inom vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna analysera ett vin och bestämma dess ursprung, ålder, ingående druvsort/er mm. Kursen omfattar normalt 12 vardagskvällar.

Tre-betygskursen, för den som har klarat två-betygsnivån, vänder sig till den riktigt erfarna vinprovaren. Av närmare 21 000 munskänkar kan i dag endast ett fåtal personer titulera sig som 'tre-betygare', vilket ger en fingervisning om provets svårighetsgrad.

Efter avklarad kurs får medlemmarna diplom och pinser. PInsernas färger anger nivån:

  • 1-betyg (grön)
  • Druvbetyg (gul)
  • 2-betyg (blå)