Styrelsen 2023

Hasse Nygård, ordförande, Krister Söderlund, utbildningsansvarig, Per-Göran Eriksson, kassör och sekreterare, Per-Erik och Hilkka Aura, vinmästare, Jörn Lundsten, informationsansvarig, Guy Baarman, medlem, Vesa Väänänen, medlem.

Styrelsen 2022

Hasse Nygård, ordförande, Krister Söderlund, vice ordförande, Per-Göran Eriksson, kassör och sekreterare, Jörn Lundsten, vinmästare, Guy Baarman, vinmästare, Bo Forsskåhl, medlem, Fredrika Forsskåhl, medlem.

Styrelsen 2021

Jörn Lundsten, ordförande, Tom Serén, viceordförande, Per-Göran Eriksson, kassör och sekreterare, Göran Cainberg, medlem, Bo Forsskåhl, medlem, Fredrika Forsskåhl, medlem

Styrelsen 2020

Jörn Lundsten, ordförande, Tom Serén, viceordförande, Monica Jansson-Olenius, kassör och infoansvarig, Per-Göran Eriksson, sekreterare, Göran Cainberg, medlem

Styrelsen 2019

Jörn Lundsten, ordförande, Lars Husberg, viceordförande, Monica Jansson-Olenius, kassör och infoansvarig, Herbert Lundström, sekreterare, Tom Serén

Styrelsen 2018

Lars Halén, ordförande, Lars Husberg, viceordförande, Per-Erik Aura, vinmästare,  Herbert Lundström, sekreterare, Sixten Norrgrann, infoansvarig, Monica Jansson-Olenius,kassör utanför styrelsen

Styrelsen 2017

Lars Halén, ordförande, Monica Jansson-Olenius,kassör, Lena Halén, utbildningsansvarig,Per-Erik Aura, vinmästare, Hasse Nygård, Herbert Lundström, sekreterare, Sixten Norrgrann, infoansvarig

Styrelsen 2016

Lars Halén (2016), ställföreträdande ordförande, Monica Jansson-Olenius,kassör;
Lena Halén, infoansvarig; Krister Söderlund, utbildningsansvarig Per-Erik Aura, vinmästare
Hasse Nygård, sekreterare, Göran Stenman (2016/1-2), ordförande

Styrelsen 2015

Lena Halén, ordf.; Göran Stenman, vice ordf.; Monica Jansson-Olenius, ekonom; Lenita Nygård, sekreterare, medlemsansvarig; Krister Söderlund, utbildningsansvarig

Styrelsen 2014

Lena Halén, ordf.; Göran Stenman, vice ordf.; Monica Jansson-Olenius, vinmästare; Viola Johnson, ekonom; Camilla Westerlund, informatör; Lenita Nygård, sekreterare, medlemsansvarig; Krister Söderlund, utbildningsansvarig

Styrelsen 2013

Lena Halén, ordf.; Per-Erik Aura, Vinmästare;  Göran Stenman, sekreterare; Bo Forsskåhl medlemsansvarig; Viola Johnson, ekonom; Camilla Westerlund, informatör; Krister Söderlund, utbildningsansvarig.

Styrelsen 2012

Maj-Britt Husberg, ordf.; Per-Erik Aura; Bo Forsskåhl vinmästare; Lena Halen; Birgitta Häll; Stefan Johnson; Birgitta Westerholm

Styrelsen 2011

Maj-Britt Husberg; ordf., Henrik Westerlund, viceordf.;  Melker Olenius, Hilkka Aura, Birgitta Häll, Birgitta Westerholm, sekr.; Stefan Johnson

Styrelsen 2010

Maj-Britt Husberg, ordf., Melker Olenius, Hilkka Aura, Henrik Westerlund, Mary-Ann Alanne (sekr), Göran Westerholm, Göran Smeds samt Kari Hartikainen (vinm.)

Styrelsen 2009

Hasse Nygård, ordf., Gustav Lindgren, Carita Haga, Göran Cainberg, Maj-Britt Husberg, Mary-Ann Alanne (sekr), Göran Westerholm samt Kari Hartikainen (vinm.)

Styrelsen 2008

Hasse Nygård, ordf., Mary-Ann Alanne (sekr.), Gustav Lindgren (kassör), Maj-Britt Husberg, Carita Haga, Göran Cainberg, Göran Westerholm – (samt Kari Hartikainen som fortsatte som vinmästare)

Styrelsen 2007

Hasse Nygård, ordf., Lasse Husberg (sekr.), Gustav Lindgren (kassör), Vesa Väänänen, Carita Haga, Göran Cainberg, Kari Hartikainen (vinm.)