Vinföreningen Munskänkarna i Esbo rf

Utbildning

Som medlem i Munskänkarna kan du gå ett antal olika kurser på olika nivåer.
Att gå en kurs är det snabbaste och trevligaste sättet att lära sig mer om vin. Munskänkarna har ett kursprogram i olika steg, från grundkurser för nya medlemmar till avancerade specialkurser för dem som nått längre.

Kurserna ordnas enligt behov, i föreningens egen regi eller tillsammans med andra Munskänksföreningar.


Vinkursen "Världens viner" hösten 2023

Världens viner, en kurs som motsvarar den tidigare ettbetygskursen, arrangeras med start på hösten om tillräckligt intresse för kursen finns. Kursen omfattar tio kurskvällar och leds av vår utbildningsansvariga Kiki Törnroos. Förfrågningar och anmälningar tas emot av Kiki på tfn 050-3467934 eller kate.tornroos@nma.fi.

 

Introduktionskursen

Introduktionskursen för nybörjare syftar till att ge en introduktion till vinprovning och vinets värld. Fokus är främst på praktisk vinprovning. Dessutom går kursen ytligt in på hantering av vin, grundläggande kunskap om druvor och tillverkningsmetoder.

Ettbetygskursen

Ettbetygskursen tar upp vinets historia, vinodlingens och vinproduktionens olika faser, beskriver de europeiska vinländernas särdrag och lär ut den grundläggande vinprovningstekniken. Målet är, utöver att ge övergripande kunskap om vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan olika viners kvalitet. Kursen omfattar normalt 7 vardagskvällar.

Druvkursen

Druvkursen är ett mellansteg mellan ett- och tvåbetygsnivån. Här behandlas druvsorter, vinodling och vinproduktion mera ingående, och en stor del av tiden på kurstillfällena ägnas åt praktisk vinprovning. Målet är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna. Kursen omfattar normalt 8 vardagskvällar.

Tvåbetygskursen

Tvåbetygskursen vänder sig till den som kommit lite längre och klarat  ettbetygsnivån och/eller druvkursen. Fördjupade teoretiska studier i vinets historia, druvsorter, vinodlingsområden och vinodlingstekniker runtom hela världen varvas med en ingående behandling av vinframställningens olika processer. Mängden självstudier är avsevärt större än på ettbetygskursen. Den praktiska vinprovningen omfattar exempel på alla slags viner från hela världen. Målet är, förutom att ge en gedigen kunskap om allt inom vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna analysera ett vin och bestämma dess druvsorter och ursprung. Kursen omfattar normalt 12 vardagskvällar.

Trebetygskursen,

för den som har klarat tvåbetygsnivån, vänder sig till den riktigt erfarna vinprovaren. Av närmare 26 000 munskänkar kan i dag endast ett fåtal personer titulera sig som ”tre-betygare”, vilket ger en fingervisning om provets svårighetsgrad. Kursen har ännu aldrig ordnats inom SMiF.

Vin & Mat–studiecirklar

Studiecirklarna riktar sig till alla som vill få insikter i sambandet mellan vin och mat.

Mousserandekursen

för den lite mer erfarna som vill lära sig mer om Champagne och andra mousserande viner. Deltagarna förutsätts ha minst ettbetygskunskaper.