Vinföreningen Munskänkarna i Esbo rf

Kontakter

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2024

Tom Kajander, ordförande
045-7838 2366, tompp4k(at)outlook.com

 

Markus Fogelholm, skattmästare
050-3443 430, markus.fogelholm@gmail.com

 

Maria Langenskiöld, sekreterare

040-656 3110, maria.langenskiold@kolumbus.fi


Brita Nummelin, mötesvärdinna
045-3208 418, brita.nummelin@gmail.com

 

Maria Oesch-Feldt, webbansvarig
044-0424 425, maria.oeschfeldt@gmail.com

 

Carl-Magnus Westermarck, viceordförande

040-5826820, carlmagnus.westermarck@gmail.com

 

Henrik Winberg, utbildningsansvarig
040-7035716, henrik.bm.winberg@gmail.com

 

 

Länkar

Munskänkarna i Finland

Munskänkarna i Sverige

Suomen Munskänkarna ry

Viinilehti

Alko

Systembolaget

BK Wine