Vinföreningen Munskänkarna i Esbo rf

Kontakter

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022

Kaj Christiansen, ordförande
0400-801695, kaj.christiansen(at)icloud.com

Tom Kajander, vice ordförande
050-4525680, tompp4k(at)outlook.com

Kurt Feldt, sekreterare
0400-463246, kurtfeldt(at)yahoo.com

Kristian Appel, kassör
050-5661949, kristian.appel(at)traficon.fi

Kate Törnroos, utbildning
050-3467934, kiki(at)nma.fi

Trolle Lindgren, vinmästare
050-55211061, trolle(at)suomi24.fi

Markus Fogelholm, hemsidor
050-3443430, markus.fogelholm(at)gmail.com

Brita Nummelin, tilltugg och dukning
045-3208418, brita.nummelin(at)gmail.com

 

Länkar

Munskänkarna i Finland

Munskänkarna i Sverige

Suomen Munskänkarna ry

Viinilehti

Alko

Systembolaget

BK Wine