Svenska Munskänkarna i Finland (SMiF)

Utbildning

Vi ordnar utbildning i form av vinkurser i enlighet med Munskänkarnas utbildningsprogram enligt medlemmarnas behov och intresse. Kurserna ordnas av de lokala medlemsföreningarna. Kontakta din egen förening angående aktuella kurser.

Munskänkarnas vinkurser

Som medlem i Munskänkarna kan du gå ett antal olika kurser på olika nivåer.

Att gå en kurs är det snabbaste och trevligaste sättet att lära sig mer om vin. Munskänkarna har ett kursprogram i tre olika steg, från grundkurser för nya medlemmar till avancerade specialkurser för dem som nått längre.

Ett-betygskursen, för framförallt nya medlemmar, tar upp vinets historia, vinodlingens och vinproduktionens olika faser, beskriver de europeiska vinländernas särdrag och lär ut den grundläggande vinprovningstekniken. Målet är, utöver att ge övergripande kunskap om vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan olika viners kvalitet. Kursen omfattar normalt 7 vardagskvällar.

Druvkursen är ett bra mellansteg mellan ett- och tvåbetygsnivån. På kurstillfällena ägnas den mesta tiden åt praktisk vinprovning, där målet är att deltagaren efter avslutat kurs ska kunna skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna.

Två-betygskursen, för den som klarat ett-betygsnivån, vänder sig till den som har kommit lite längre. Fördjupade teoretiska studier i vinets historia, druvsorter, vinodlingsområden och vinodlingstekniker runtom hela världen varvas med en ingående behandling av vinframställningens olika processer. Mängden självstudier, 'hemläxor' är avsevärt större än på ett-betygskursen. Den praktiska vinprovningen omfattar exempel på alla slags viner från hela världen. Målet är, förutom att ge en gedigen kunskap om allt inom vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna analysera ett vin och bestämma dess ursprung, ålder, ingående druvsort/er mm. Kursen omfattar normalt 12 vardagskvällar.

Tre-betygskursen, för den som har klarat två-betygsnivån, vänder sig till den riktigt erfarna vinprovaren. Av närmare 30 000 munskänkar kan i dag endast ett fåtal personer titulera sig som 'tre-betygare', vilket ger en fingervisning om provets svårighetsgrad.

Nålar för medlemmar som genomgått några av de olika kursnivåerna: 1-betyg (grön), druvbetyg (gul) och 2-betyg (blå)