Svenska Munskänkarna i Finland (SMiF)

Utbildning

Vi ordnar utbildning i form av vinkurser i enlighet med Munskänkarnas utbildningsprogram enligt medlemmarnas behov och intresse. Kurserna ordnas av de lokala medlemsföreningarna. Kontakta din egen förening angående aktuella kurser.

Munskänkarnas vinkurser

Som medlem i Munskänkarna kan du gå ett antal olika kurser på olika nivåer.

Att gå en kurs är ett snabbt och trevligt sätt att lära sig mer om vin. Munskänkarna har ett mångsidigt kursprogram. Man kan systematiskt ta sig allt djupare in i vinets värld på kurser i fyra olika steg, de s.k. betygskurserna. Dessa kurser avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det finns också mera specialinriktade kurser, t.ex. Introduktionskurs för nya medlemmar, Mat och vin och Mousserade viner.

Ett-betygskursen tar upp vinets historia, grunderna i vinodling och vinproduktion och Europas vingeografi. Målet är, utöver att ge övergripande kunskap om vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna identifiera typiska drag i vinets smak.

Druvkursen är ett mellansteg mellan ett- och tvåbetygsnivån. Kursen är främst inriktad på vinodlingens och vinproduktionens olika faser. Mycket tid ägnas åt praktisk vinprovning, där deltagarna lär sig skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna.

Två-betygskursen vänder sig till den som har kommit lite längre. Fördjupade teoretiska studier i druvsorter, vinodlingsområden och vinodlingstekniker runtom hela världen varvas med en ingående behandling av vinframställningens olika processer. Det finns ett omfattande studiematerial, som deltagarna förutsätts läsa in. De praktiska vinprovningarna omfattar exempel på alla slags viner från hela världen. Målet är, förutom att ge en gedigen kunskap om allt inom vin, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna analysera ett vin och bestämma dess druvsort och ursprung. Det för alla munskänksföreningar gemensamma slutprovet ordnas en gång i året.

Tre-betygskursen, för den som har klarat två-betygsnivån, vänder sig till den riktigt erfarna vinprovaren. Av närmare 30 000 munskänkar kan i dag endast ett fåtal personer titulera sig som 'tre-betygare', vilket ger en fingervisning om provets svårighetsgrad. Slutproven ordnas i Sverige.

Introduktionskursen är en kort kurs avsedd för nya medlemmar. Här tar man upp provningsteknik, vinterminologi och annan grundläggande vinkunskap, som ska göra det lättare och roligare för deltagarna att vara med på föreningens ordinarie vinprovningar.

Mat och vin-kursen ska ge deltagarna insikter hur olika smaker i vinet respektive maten påverkar varandra, och hur man uppnår de bästa kombinationerna. Kursen genomförs i små grupper och omfattar en del teori, men mycket praktik, också en del matlagning.

Mousserande-kursen ska ge fördjupade kunskaper om mousserande vin: tillverkningsmetoder, vintyper, vinområden och druvor.

Nålar för medlemmar som genomgått några av de olika kursnivåerna: 1-betyg (grön), druvbetyg (gul) och 2-betyg (blå)