Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo r.f.

Styrelse


Ordförande: Hans Holmgren

Vice ordförande: Ben Angelvirta

Sekreterare: Mari Berg

Ekonomi: Christian Lundström och Mikael Forsström

Utbildning: Anne Lassas