Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo r.f.

Styrelse


Ordförande: Hans Holmgren

Viceordförande: Mikael Forsström

Kassör: Christian Lundström

Sekreterare: Hans Holmgren

Ledamot: Kim Knape

Ledamot: Ben Angelvirta

Ledamot: Bo Wikstedt