Vinföreningen Munskänkarna i Pargas r.f.

Kontakta oss


 

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet vänligen
kontakta föreningens ordförande Jesper Hansén.
email: jesper.r.hansen85(at)gmail.com.