Vinföreningen Munskänkarna i Nordsjö r.f.

Styrelse


Ordförande:                Helena Tamm

Vice ordförande:        Niko Wickholm

Sekreterare:               Irina Simelius

Kassör:                       Mattias Lindroth

Medlem:                      Martin French