Vinföreningen Munskänkarna i Lovisa r.f.

Styrelse

Ordförande, Lars-Einar Floman

Viceordförande, Mikael Stenberg

Sekreterare, Jonas Friman

Kassör, Berndt-Gustaf Schauman

Mona Björkman

Carola Grims

Bengt Wilhelmson

Pia Wilhelmson