Vinföreningen Munskänkarna i Esbo r.f.


foto:Hans Falck

 

Alla Esbo Munskänkar tillönskas ett riktigt Gott Nytt År 2017!

Aktuellt:

Jubile​um!

 

Det nya året inleds festligt med vinmiddag på Alberga gård torsdagen den 26 januari 2017 då vi firar föreningens 15-års jubileum.

Vinmiddagen, som har lockat ett maximalt antal deltagare, ersätter januari månads tasting.

 

Vårens tastingar

tisdagen 28.2

tisdagen 28.3

tisdagen 25.4

tisdagen 23.5

Samtliga tastingar äger rum i Gäddhuset med start klockan 18.30. 

 

Dessutom planeras en "minivinmässa" tillsammans med öviga svenskspråkiga Munskänkar. Föreslaget datum är tisdagen 14.2 och platsen Grankulla. Närmare uppgifter senare.

 

Provningen 20.12.2016

Öl på provningen 20.12.2016 med André Brunnsberg

Klicka här

 

Vinerna 22.11.2016.

Munskänkarnas vinort 2016 : Priorat / Montsant.

Klicka här

 

Valmötet 22.11.2016

 

På valmötet den 22 november valdes ordförande för åren 2017-2019 och fyra styrelsemedlemmar för perioden 2017-2018. 

Till ordförande valdes Inge Appelqvist.

Den nuvarande ordföranden, Göran Bärlund, fortsätter som medlem av styrelsen.

Av de övriga styrelsemedlemmarna som var i tur att avgå omvaldes Peter Appelqvist, Kaj Christiansen och Kim Grundström.

 

Vinresa

Vårens vinresa går till  Södra Rhône 18-25.4.2017.

Resan är fullbokad .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *) Samtliga rubrikfotografier är tagna av Hans Falck